$PAC state of development 27th May 2019 – Switch to POS, Mining re-targeting algorithm, DASH 14.0 backporting

$PAC state of development 27th May 2019 – Switch to POS, Mining re-targeting algorithm, DASH 14.0 backporting

Milá $PAC komunita,

Ako tak pokračujeme v ceste za naším cieľom, priniesť $PAC do popredia nášho odvetvia a vybudovať použiteľnú globálnu digitálnu hodnotu, musíme urobiť rozhodnutia, ktoré sa niekomu môžu zdať kontroverzné. Počas posledného roku sme boli schopní jasne identifikovať aspekty nášho produktu, ktoré potrebujú vylepšiť, napríklad dizajn $PAC a jeho sprievodnú sieťovú infraštruktúru.

Je nám veľkou cťou, že môžeme formálne rozobrať posledných pár týždňov vývoja, ktoré vyústili do záťažovo otestovaného a plne funkčného produktu v našej testovacej sieti.

V prvom rade potrebujeme konzistentný čas bloku v našom reťazci. V súčasnej dobe sme obeťami hodinových blokov (niekedy i dlhších) v dôsledku nekonzistentnosti hash (ťažobnej sily) aplikovanej v našej sieti, čo vytvára nepriaznivú skúsenosť pre zmenárne/burzy, užívateľov a predovšetkým našich obchodníkov. Každý by mal byť schopný posielať a prijímať $PAC rýchlo a spoľahlivo. Na dosiahnutie tohto sa $PAC pripravuje na niektoré zásadné zmeny. Nasleduje zoznam vecí, ktoré sú v súčasnej dobe vyvíjané a testované:

– Zmena z POW (proof of work – dôkaz práce) na POS (proof of stake – dôkaz vlastníctva) – Pre detaily, prečo je POS lepšou voľbou pro $PAC sieť, si prosím, najprv prečítajte tento článok
– Zmena algoritmu blokového re-targetingu (prepočítanie obtiažnosti) z DGW na DualKGW3
– POS odmeny znížené z 15% na 1% na blok; zostávajúcich 14% sa alokuje na superblok (z 20% na 34%)
– Aktualizácia na DASH 0.14 verziu kódu, spolu s vyššie zmieneným vylepšením kódu.
– Zvýšenie sieťového návrhu z 5 000 PAC na 100 000 PAC

Tu sú niektoré veľké zmeny v sieti $PAC, ale každá zmena bola riadne preskúmaná z hľadiska kladov a záporov, pričom pozitíva zväčša prevažujú nad zápormi naprieč všetkými diskutovanými scenármi. Tieto zmeny majú byť urobené s cieľom riešiť problémy, ktorým v súčasnej dobe čelíme, a s ktorými sme sa potýkali počas posledných dvoch rokov. Niektoré z týchto problémov sú:

– Nekonzistentné časy blokov
– Zvýšená ťažba
– Miera „zaručenej“ inflácie
– Zabezpečenie siete

Prečo zmena z POW na POS?
Zmenou z POW na POS sa už kvôli presunutiu našich blokov nebudeme spoliehať na hašovacie zdroje tretej strany. To sa za našu krátku životnosť ukázalo ako nákladné a neefektívne, čo spôsobilo, že naša schopnosť predávať $PAC ako použiteľný produkt zameraný na obchodníka pro rýchle a bezpečné transakcie je takmer nemožná. POS (Proof of Stake – dôkaz vlastníctva) lepšie vyhovuje nášmu dizajnu a zaistí konzistentnú rýchlosť blokov. Niektoré návrhy mincí POS uprednostňujú „bohatých a väčších držiteľov“ pred pravidelnými komunitnými investormi. My podnikáme kroky pre zaistenie, že toto nebude náš prípad. Náš POS dizajn bude obsahovať minimálne / maximálně 1 $PAC, ktorý môže byť vložený do peňaženky.

To znamená, že doslova jen 1 $PAC v peňaženke je už možnosť vlastníctva, čo vytvára rovnomerné rozdelenie $PAC POS odmien mezi všetkých držiteľov po celom svete, ktorí vlastnia a prevádzkujú peňaženku s minimálne 1 $PAC ako zostatok. Odmeny rozdelené na blok by pri POS boli znížené na 1% z celkovej čiastky za vytvorenie bloku, čo zodpovedá 184 $PAC na blok. Táto čiastka bude rozdelená rovnomerne medzi KAŽDÚ PAC peňaženku s aktívnym vlastníctvom. Je jasné, že ide o veľmi nízku čiastku odmeny, ktorá ukazuje, že POS nebude zdrojom získavania významnej návratnosti investícií, ale skôr to bude zabezpečovať konzistentné bloky slúžiace sieti.

Ako sa vysporiadame s ‚garantovanou‘ infláciou $PAC?
14% bude odobraných z odmien POS a alokovaných do DAO superbloku. To znamená, že rozpočet, ktorý je k dispozícii, sa zvyšuje, ale tieto mince sú vytvorené iba ak je pre financovanie schválená podpora odoslaná do siete $PAC. Základná znalosť podporovacieho systému dokazuje, že to zníži množstvo vyprodukovaných mincí $PAC siete garantovaných na jeden blok za mesiac, čo znamená MENEJ $PAC pridaných do obehu za mesiac pro komunitu a JEDINÝ spôsob, akým sú tieto mince vyrobené, je výsledkom schváleného návrhu.

V súčasnej dobe je množstvo ‚zaručených‘ mincí vyprodukovaných na jeden blok a pridaných do obehu 14.720 $PAC. S touto zmenou bude zaručené množstvo znížené na 12.144 $PAC. To je potenciálne maximálne 17.5% zníženie inflácie, ak ŽIADNE návrhy nebudú odsúhlasené v tom mesiaci. Avšak, pokiaľ budú uvoľnené všetky prostriedky zo superbloku v dôsledku obrovského nárastu v návrhoch, potom miera inflácie, žiaľ, zostane rovnaká.

Keď se aktualizujeme na DASH 0.14, ako sa od DASH budeme odlišovať?
DASH kód 0.14 bude nasadený aj na $PAC sieť. Toto prinesie ďalšie bezpečnostné funkcie a inovácie, ktoré budú iba prínosom pre našu súčasnú $PAC sieť. Tu je odkaz na vydaný kód, takže každý môže vidieť, čo je jeho súčasťou.
https://github.com/dashpay/dash/releases/tag/v0.14.0.0

I keď chceme využiť všetky veľké inovácie, které náš otcovský projekt vybudoval, stále, v žiadnom prípade, nie sme „kópiou“ DASH. Tak na začiatok, rozpis našich blokových odmien je úplne odlišný. Vďaka našim POS zmenám nebudeme ‚ťažiť‘ tradične a odstránime motiváciu založenú na ‚chamtivosti‘, ktorú typicky blockchain přináša. Ťažba je tradične považovaná za ziskovú činnosť, pričom cena aktív odráža „zlomový“ bod, v ktorom se ťažba stane pro ťažiara rentabilnou. Ťažiari obvykle likvidujú svoje odmeny okamžite, aby pokryli náklady na elektrinu a údržbu hardwaru, a tak neustále diktujú cenu aktiva. S návratnosťou investícií do $PAC použitím nášho nízkeho 1% distribučného modelu, jediní ľudia, ktorí budú „držať“ svoje $PAC v sieti, budú tí, ktorí majú úmysel udržať reťazec v konzistentnom tempe v tandeme s našou novou zmenou v algoritme, čo nás, ako ďalšia vec, odlišuje od DASH z technického hľadiska.

Prečo meníme poplatok za návrh v sieti?
Ďalšou vecou, ktorú vylepšujeme, je súčasný poplatok za zaslanie návrhu do siete $PAC. Dnes je poplatok len 5 000 $PAC (čo je v dobe publikovania len 3,87 USD). Tento je zvýšený na 100.000 $PAC (77,50 USD v dobe publikovania), aby sa zaistilo, že tí, ktorí predkladajú návrhy, sú dostatočne zapojení do projektu a sú ochotní vynaložiť rozumné náklady, aby mali šancu predviesť kvalitný návrh na zlepšenie našej siete a znížilo sa tým množstvo pokusov o „prevzatie peňazí“, ako už bolo v minulosti zaznamenané.

Čo keď se zvýši cena $PAC? Nebolo by podanie návrhu príliš nákladné? DASH má prosperujúci a nesmierne výhodný ekosystém pre návrhy. V súčasnej dobe stojí predloženie návrhu sieti 5 DASH (825,65 USD v dobe publikovania), čo je podstatne vyššia čiastka, než suma pro užívateľov $PAC. Vzhľadom k tomu, že $PAC sieť rastie (a cena spolu s ňou), náklady na predloženie návrhu by sa mali zároveň s týmto zväčšovať, pretože zadávateľ návrh predkladá väčšej sieti s väčšou užívateľskou základňou a väčším rozpočtovým fondom. Pridaná hodnota metrík pre predkladateľa návrhu, zmienených v poslednej vete, výrazne prevyšuje zvýšené náklady a len ďalej zlepšuje zmeny hodnotného návrhu, ktorý je predkladaný sieti.

– Brad Marsh (CMO)
– Drew Saunders (COO)

Pridaj komentár