$PAC state of development 27th May 2019 – Switch to POS, Mining re-targeting algorithm, DASH 0.14 backporting

$PAC state of development 27th May 2019 – Switch to POS, Mining re-targeting algorithm, DASH 0.14 backporting

Milá $PAC komunito,

Jak pokračujeme cestou k našemu cíli, přinést $PAC na popředí našeho odvětví a vybudovat použitelný globální digitální hodnotu, musíme učinit rozhodnutí které se můžou zdát někomu kontroverzní. Počas posledního roku jsme byli schopni jasně identifikovat aspekty našeho produktu, které potřebují vylepšit, například dizajn $PAC mincí a související síťové infrastruktury.

Je nám velkou poctou, že můžeme formálně rozebrat posledních pár týdnů vývoje, které vyústili v zátěžově otestovaný a plně funkční produkt v naší testovací síti.

V první řadě je potřeba konzistentních časů bloku v našem řetězci. V současné době jsme obětí hodinových bloků (někdy horších) v důsledku nekonzistentní hash (těžební síly) aplikované v naší síti, což vytváří nepříznivou zkušenost pro směnárny/burzy, uživatele a především naše obchodníky. Každý by měl být schopen rychle a spolehlivě posílat a přijímat $PAC. Aby bylo zajištěno, že se toho dosáhne, $PAC se připravuje na některé zásadní změny. Následuje seznam věcí, které jsou v současné době vyvíjeny a testovány:

– Změna z POW (proof of work – důkaz práce) na POS (proof of stake – důkaz vlastnictví) – Pro detaily proč je POS lepší volbou pro $PAC síť, si prosim přečtěte tento článek
– Blokový Re-targeting (přepočítání obtížnosti) algoritmus změněný z DGW na DualKGW3
– POS odměny snížené z 15% za blok na 1% na blok; zbylých 14% bude alokováno na superblok (z 20% na 34%)
– Aktualizace na DASH 0.14 verzi kódu, spolu s výše zmíněným vylepšením kódu.
– Zvýšení síťového návrhu z 5 000 PAC na 100 000 PAC

Tuto jsou některé velké změny v síti $PAC, ale každá změna byla řádně přezkoumána z hlediska kladů a záporů, přičemž pozitiva převážně převažují nad zápory napříč všemi diskutovanými scénáři. Tyto změny mají být provedeny s cílem řešit problémy, kterým v současné době čelíme, a se kterými jsme se potýkali během posledních dvou let. Některé z těchto problémů jsou:

– Nekonzistentní časy bloků
– Těžba v špičce
– Míra „zaručené“ inflace
– Zabezpečení sítě

Proč změnit z POW na POS?
Změnou z POW na POS se již nebudeme spoléhat na hašovací zdroje třetích stran, abychom přesunuli naše bloky. To se ukázalo jako nákladné a neefektivní v naší krátké životnosti, což způsobilo, že naše schopnost prodávat $PAC jako použitelný produkt zaměřený na obchodníka pro rychlé a bezpečné transakce je téměř nemožná. POS (Proof of Stake – důkaz vlastnictví) lépe vyhovuje našemu designu a zajistí konzistentní blokovou rychlost. Některé návrhy mincí POS upřednostňují „bohaté a větší držitele“ než pravidelnou komunitu investorů. Podnikáme kroky, abychom zajistili, že to nebude náš případ. Náš POS design bude obsahovat minimálně / maximálně 1 $PAC, který může být vložený na peněženku.

To znamená, že doslova jen 1 $PAC v peněžence je už možnost vlastnictví, což vytváří rovnoměrné rozdělení $PAC POS odměn mezi všechny držitele po celém světě, kteří vlastní a provozují peněženku s minimálně 1 $PAC jako zůstatek. Odměny rozdělené na blok pro POS by byly sníženy na 1% z celkové částky pro vytvoření bloku, což odpovídá 184 $PAC na blok. Tato částka bude rozdělena rovnoměrně mezi KAŽDOU PAC peněženku která je aktivním vlastnictvím. Je zřejmé, že se jedná o velmi nízkou částku odměny, která ukazuje, že POS nebude zdrojem získání významné návratnosti investic, ale bude to konkrétně zajišťovat konzistentní bloky sloužící síti.

Jak se vypořádáme s ‘garantovanou’ inflací $PAC?
14% bude odebráno z odměn POS a alokováno do DAO superbloku. To znamená, že rozpočet, který je k dispozici, se zvyšuje, ale tyto mince jsou vytvořeny pouze, pokud je pro financování schválená podpora odeslaná do sítě $PAC. Základní znalost podporného systému dokazuje, že to sníží množství vyprodukovaných mincí $PAC sítě garantovaných na jeden blok za měsíc, což znamená MÉNĚ $PAC přidaných do oběhu za měsíc pro komunitu a JEDINÝ způsob, jakým jsou tyto mince vyrobeny, je výsledkem schváleného návrhu.

V současné době je množství ‚zaručených‘ mincí vyprodukovaných na jeden blok a přidaných do oběhu 14,720 $PAC, s touto změnou bude zaručené množství snížené na 12,144 $PAC. To je potenciálně maximálně 17.5% snížení inflace, pokud ŽÁDNÉ návrhy nebudou odsouhlasené v tomto měsíci. Pokud je uvolněno celé superblockové přidělení prostředků v důsledku obrovského zvýšení v návrzích pak míra inflace, bohužel zůstává stejná.

Jakmile se aktualizujeme na DASH 0.14, jak se odlišíme od DASH?
DASH 0.14 vydání kódu bude také implementováno na $PAC síť. To přichází s mnoha dalšími bezpečnostními funkcemi a inovacemi, které budou přínosem pouze pro naši současnou síť $PAC. Zde je odkaz na vydání kódu, takže každý může vidět, co je součástí.
https://github.com/dashpay/dash/releases/tag/v0.14.0.0

I když chceme využít všech velkých inovací, které náš otcovský projekt vybudoval, stále nejsme v žádném případě „kopií“ DASH. Pro začátek rozpis našich blokových odměn je naprosto odlišný. Nebudeme mít žádné ‚těžby‘ v tradičním smyslu díky našim POS změnám a odstraníme tím motivaci založenou na ‚chamtivosti‘ kterou typicky přináší blockchain. Těžba je tradičně považována za ziskovou činnost, přičemž cena aktiv odráží „zlomový“ bod, ve kterém se těžba stane pro těžaře rentabilní. Těžaři obvykle likvidují své odměny okamžitě, aby pokryly náklady na údržbu elektřiny a hardwaru, a tak neustále diktují cenu aktiva. S návratností investic do $PAC s použitím našeho 1% distribučního modelu, který je tak nízký, budou jediní lidé, kteří budou „držet“ své PAC v síti, těmi, kteří mají v úmyslu udržet řetězec v konzistentním tempu v tandemu s naší novou změnou v algoritmu což nás opět z technického hlediska odlišuje od DASH.

Proč měníme poplatek za návrh v síti?
Další věc, kterou zlepšujeme, je současný poplatek za zaslání návrhu do sítě $PAC. V současné době je poplatek pouze 5.000 $PAC (což je v době vydání pouze 3,87 dolaru). Ten je zvýšený nově na 100.000 $PAC (77,50 dolarů v době zveřejnění), aby se zajistilo, že ti, kteří předkládají návrhy, jsou dostatečně zapojeny do projektu a jsou ochotni vynaložit rozumné náklady na šanci předvést kvalitní návrh, aby lépe ovlivnily naší síť a snížily tak množství pokusů o „převzetí peněz“, které byly zaznamenány v minulosti.

Co když se zvýší cena $PAC? Nebylo by příliš nákladné podat návrh? DASH má vzkvétající a nesmírně výhodný ekosystém pro návrh. V současné době stojí návrh na změnu v síti 5 DASH (825,65 dolarů v době zveřejnění), což je podstatně vyšší částka, než kolik stojí nyní pro uživatele $PAC. Vzhledem k tomu, že síť PAC roste (a cena spolu s ní), pak náklady na předložení návrhu by se měly zvýšit spolu s ním, protože zadavatel návrhu je nadřazen větší síti s větší uživatelskou základnou a větším rozpočtovým fondem. Přidaná hodnota metrik zmíněných v poslední větě předkladateli návrhu výrazně převyšuje zvýšené náklady a pouze dále zlepšuje změny hodnotného návrhu, který je předkládán do sítě.

– Brad Marsh (CMO)
– Drew Saunders (COO)

Napsat komentář