$PAC Reštrukturalizácia vedenia a plány nových riaditeľov

$PAC Reštrukturalizácia vedenia a plány nových riaditeľov

Vzhľadom k tomu, že $PAC bol začiatkom roku 2018 reštartovaný, celý tím sa zameriava na dosiahnutie neustále sa vyvíjajúceho cieľa – vybudovať jednu z najväčších sietí digitálnych platieb na svete. Táto je zasadená do odvetvia, ktoré je samo o sebe ešte v plienkach.

Riadenie takého rozsiahleho decentralizovaného tímu, ktorý sa rozprestiera po všetkých kútoch sveta, a pri plnení očakávaní tisícok členov našej komunity sa ukázalo ako výzva, ktorú, pri udržiavaní existujúcej štruktúry vedenia $PAC, nie je možné splniť.

Ako výsledok našich kolektívnych skúseností za posledný rok, tím $PAC dospel k záveru, že je potrebné nové vedenie s cieľom lepšie uspokojiť dopyt našej komunity a stať sa lídrom na trhu v jednom z najrýchlejšie rastúcich odvetví posledného desaťročia.

S nadšením a potešením predstavujeme novú štruktúru vedenia $PAC

Pôvodná ´biela kniha´ (whitepaper) $PAC mala vždy štyri hlavné piliere. ‚Štyri C‘ – Charita (Charity), Komunita (Community), Obsah (Content) a Voľba (Choice). Štyri C sú piliére, ktoré sumarizujú $PAC ako projekt a to, čo sa zameriava na zvýšenie efektivity digitálnej meny zameranej na používateľa, ktorá sa stane významnejšou entitou v rámci digitálneho platobného sveta.

Jedinečným je, že tie isté 4 piliere budú slúžiť na rozpoznanie nového vedenia tejto mince. Na zhromaždení predstavenstva (BofD), dvaja členovia tímu, ktorí sústavne dokazujú svoju neoceniteľnosť pre rast projektu (každý z nich reprezentuje jeden zo štyroch C), predstavia nové talenty, ktoré budú v popredí ich rezortu. Tento BofD bude malou skupinou jednotlivcov, z ktorých každý jeden vlastní alebo nedávno kúpil významný podiel biznisu, čím sa zabezpečí, že je dostatočne investované do úspechu projektu v budúcnosti.

Nové predstavenstvo

Brad Marsh – Obsah

„Som presvedčený o úspechu $PAC. $PAC a jeho tím znovu a znovu ukazujú, že sú odolní a impozantní vo svojom prístupe k riešeniu akýchkoľvek problémov, ktoré ovplyvňujú poslanie $PAC stať sa svetovým lídrom v sektore digitálnych platieb. Súčasťou tejto cesty je optimalizácia OBSAHU, ktorý, ako tím, vytvárame, rozhovory okolo produktu, ktorý spúšťame a vzťahy, ktoré budujeme. $PAC sa pod mojím vedením bude prezentovať ako „štandard“ pre prijatie obchodníkmi prostredníctvom profesionálnej a zodpovednej komunikácie s našou komunitou a našimi firemnými klientmi. “

Drew Saunders – Voľba

„Reprezentovaním Voľby, budem skúmať ďalšie $PAC oblasti.“ Môže to byť niečo iné oproti ďalším vybraným krypto projektom. Komunita $PAC má právomoc vybrať si, čím bude $PAC teraz a naďalej. Toto zahŕňa produkt, ktorý ponúkame, partnerov, o ktorých sa usilujeme, tím, ktorý nás vedie, aktualizácie, ktoré robíme, a značku, ktorú vrývame do tohto blockchainového odvetvia. Mojím cieľom je vždy dať komunite možnosť voľby. Počúvať ľudí, učiť sa od nich a aplikovať to, čo ľudia naozaj vyberú pre $PAC. To, čím $PAC bude, je naša voľba. Toto budem zabezpečovať. “

Robin Matthes – Charita

„Ako predseda Charity sa budem usilovať vytvoriť sebestačnú globálnu krypto (sub)ekonomiku, kde podporujeme ponuku aj dopyt, ako aj vytváranie pracovných miest a zlepšovanie všeobecného stavu bytia na tejto planéte prostredníctvom prípadov dobročinnosti, ktoré vytvárame od základov ako tím a komunita. “

Koen Peters – Komunita

„PAC je pre mňa dynamická komunita, kde každý člen má svoj vlastný jedinečný talent. Výsledkom je dynamický, adaptívny a holistický prístup. Mojím cieľom je urobiť z $PAC najväčšiu interaktívnu komunitu na svete. “

==========

Nové talenty prichádzajúce do predstavenstva

Spolu s oznámením tejto novej reštrukturalizácie vedenia tiež s radosťou predstavujeme ďalších troch členov nášho tímu, ktorí budú mať svoje miesto aj v predstavenstve.

Tim M. Betts – CEO, Summit Blockchain

Pán Betts pôsobil ako generálny riaditeľ a výkonný riaditeľ spoločnosti od jej vzniku v júli 2018.

Od decembra 2014 do októbra 2015 pôsobil aj ako generálny riaditeľ, prezident a finančný riaditeľ spoločnosti Muscle Maker, Inc. Pán Betts tiež pôsobil ako predseda predstavenstva, tajomník a manažér všetkých vývojárov spoločnosti Muscle Maker Development, LLC a Muscle Maker Corp., LLC od 25. augusta 2017, resp. 15. septembra 2017.

 

Od 6. júna 2017 do 15. septembra 2017 bol predsedom predstavenstva, tajomníkom a riaditeľom Muscle Maker Brands Conversion, Inc. Od decembra 2014 do 5. júna 2017 bol predsedom predstavenstva, tajomníkom a manažérom Muscle Maker Brands, LLC, ktorá sa 6. júna 2017 zmenila na spoločnosť Muscle Maker Brands Conversion, Inc. Od decembra 2014 do októbra 2015 bol pán Betts prezidentom a generálnym riaditeľom spoločnosti Muscle Maker Brands, LLC. Počnúc júnom 2012 pôsobil ako generálny riaditeľ, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti American Restaurants Holdings, Inc. (ďalej len „American Restaurant Holdings“), ktorá je priamou materskou spoločnosťou American Restaurants, LLC, s viac ako 90% podielom v Muscle Maker, až kým sa spoločnosť Muscle Maker stala v marci 2017 nezávislou.

Pán Betts bol nápomocný pri akvizícii portfólia značky American Restaurant Holdings (vrátane Fresca’s Mexican Grill, Canyon Fireside Grille a Jojo’s Pizza Kitchen) a podieľal sa na každodennej prevádzke American Restaurant Holdings. S viac ako 20-ročnými obchodno-finančnými skúsenosťami pôsobil ako výkonný riaditeľ spoločnosti Nobis Capital Advisors, Inc., poradenskej firmy pre podnikateľov, od decembra 2008 do mája 2012. Od roku 2004 do roku 2008 bol pán Betts riaditeľom investičného bankovníctva v Westcap Securities, Inc., licencovaného makléra/obchodníka. Pred nástupom do Westcap Securities bol pán Betts výkonným riaditeľom CK Cooper and Company, makléra/obchodníka pôsobiaceho na trhoch s ropou, plynom a technológiami.

V začiatkoch svojej kariéry pôsobil ako Seniorný výskumný analytik v Taiwanskej venture kapitálovej spoločnosti, SKY Capital Partners, ktorá uskutočnila množstvo investícií do spoločností zaoberajúcich sa počítačovými a informačnými technológiami. Pán Betts bol predstavený aj v Šéf v utajení na CBS (séria 7 / epizóda 4). Získal magisterský titul v odbore Podniková správa.

John K Smith – Viceprezident & Vedúci sektorového financovania v MUFG banke

Ako skúsený profesionál v oblasti financií s kariérou, ktorá pokrýva štruktúrované finančníctvo, mezanínové finančníctvo a aktíva/portfólio manažment, John pracoval najväčšiu časť svojho dvadsaťročného pôsobenia vo viacerých z piatich najväčších svetových finančných inštitúcií. Momentálne pôsobí na výkonnej pozícii jednej z najväčších medzinárodných inštitúcií (MUFG). Naposledy, pred spoluprácou s naším hlavným tímom, sa John silno zapájal do odvetvia kryptomien.

Posledných 5 rokov bol John pohrúžený v odvetví, ktoré pomohlo zvýšiť jeho postavenie v kruhoch kryptomien, ktorým teraz on udeľuje legendárny status v rámci svojho odvetvia. Ako prvotný osvojiteľ kryptomien a blockchain technológie sa John podieľal na mnohých ICO (Initial Coin Offering) – počiatočných ponukách mincí a na krypto zameraných projektoch v rôznych odvetviach. John využíva svoju rozsiahlu finančnú minulosť, aby nám pomohol navrhnúť a realizovať zdravé finančné štruktúry a v neposlednom rade sa nám snaží v dohľadnej dobe zabezpečiť udržateľný rast.

George Tyler – Generálny riaditeľ, Radiologex & Blockchain Asset Group

George Tyler pôsobí v súčasnosti ako Generálny riaditeľ Blockchain Asset Group a Radiologex. Okrem toho zastáva aj funkciu Viceprezidenta pre operácie a Generálneho riaditeľa technologických služieb. George Tyler je skúsený technologický profesionál s množstvom úspešných podnikateľských úsilí, preukázateľnými odbornými znalosťami a preukázaným úspechom v takmer všetkých svojich profesionálnych snahách, hlavne v tom, že strávil viac ako 23 rokov v oblasti rádiológie, zvládal predaj/servis/a vybudovanie rádiologických centier a nemocničných rádiologických oddelení. George Tyler je samozvaným sériovým podnikateľom a jeho začínajúce firmy si udržujú vysoké hodnotenia, pričom mnohé z nich získali multi miliónové investície.

Keď vyrastal, nevedel sa od svojho počítača odtrhnúť. K počítačovému programovaniu ho to ťahalo už v mladom veku. George Tyler pracoval na vytvorení svojich vlastných programov a dizajnovaní softvérových riešení na svojom prvom počítači – TRS-80 Radio Shack „Rig“. Aby si George Tyler rozšíril vedomosti, študoval politológiu na Kalifornskej univerzite, Irvine. V súčasnosti je George certifikovaným architektom blockchainových riešení s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti krypto technológií, a to už viac ako 8 rokov. George si stále udržiava špičkovú úroveň vedomostí a inovácií v rámci odvetvia a každý jeden deň pracuje, aj napriek svojim početným titulom, aby sa posúval v technologickom a priekopníckom prístupe v rádiológii. Nedávno ho MIT akreditovali v blockchaine pod vedením elity MIT krypto-ekonomických laboratórií. Prináša do $PAC svoju intuitívnosť a pomôže nám s naším prístupom a orientáciou $PAC v tomto priestore.

Toto predstavenie štyroch vedúcich predstaviteľov spolu s BofD, ktorí ich budú viesť, zabezpečí, že $PAC je pre budúcnosť v dobrých rukách.

==========

Rozlúčka s Erikom Haysom (bývalý Prevádzkový riaditeľ $PAC)

Eric Hays (Expos) bol od začiatku reštartu v auguste 2017 nápomocný v každodennom riadení, udávaní smeru a finančnej podpory v projekte $PAC. Jeho príspievanie bolo veľmi dobre prijímané tak interne, ako aj v globálnej  $PAC komunite.

S ľútosťou oznamujeme, že touto publikáciou Eric Hays formálne vyhlasuje svoju rezignáciu z projektu $PAC, a odstupuje zo svojej vedúcej pozície, aby u nás prijal poradnú úlohu a zameral sa na hodnotné podprojekty, ktoré zvýšia kvalitu siete $PAC v tých správnych oblastiach.

„Som veľmi hrdý na to, že sme vybudovali $PAC so zdrojmi, ktoré sme mali. Trh, žiaľ, neodrážal môj optimizmus. Budem naďalej podporovať $PAC prostredníctvom zmeny na nový vedúci tím. Pamätajte si, že v reálnom svete podnikania, človek, ktorý založil pôvodnú organizáciu, nie je zvyčajne ten istý, čo ju privedie k úspechu. Konkurencieschopný priestor digitálnych aktív už dozrel, pričom sa očakávania zvýšili. Teším sa na to, že budem spolupracovať s týmto hlavným tímom. $PAC si zaslúži energický hlavný tím s čerstvými nápadmi a výkonmi, ktoré posunú projekt na ďalšiu úroveň. Budem sa zameriavať na nové možnosti, ktoré budú pre $PAC naozaj veľkými prípadmi použitia – zostaňte s nami! “

Chcel by som byť prvým, kto Erikovi zaželá všetko najlepšie v novej roli a nech jeho spolupráca s projektom $PAC pokračuje aj naďalej tak, ako doteraz. Eric uvíta akúkoľvek spätnú väzbu o svojom rozhodnutí prostredníctvom Discord. Prosím, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa jeho rozhodnutia, neváhajte a pošlite mu správu.

==========

Plány nových riaditeľov

Toto nie je len odovzdanie vedenia. S touto zmenou prichádzajú aj dramatické zmeny v každodennej prevádzke projektu $PAC. Všetci súčasní členovia predstavenstva, vývojári, členovia tímu a prispievatelia budú podliehať kontrole nového vedenia, pričom každý člen predstavenstva bude môcť kedykoľvek členov podporiť alebo nepodporiť.

Toto je súčasťou nového povinného procesu na zabezpečenie zodpovednosti lídrov na každej pozícii v rámci projektu a na zabezpečenie dôsledného doručovania výsledkov, a napredovania. Je to stanovenie nového štandardu vedenia pre komunitnú transparentnosť.

Ako súčasť tejto reštrukturalizácie sa všetci členovia predstavenstva dohodli na implementácii počiatočného 1-3 mesačného plánu realizovateľných cieľov, čo vám poskytne vieru v ich angažovanosť do ich novej úlohy a možu tak dokázať schopnosť plniť svoje úlohy v rámci oddelenia. S nadšením odhaľujeme jednotlivé plány každého z nich nasledovne:

Drew Saunders

 1. Zabezpečiť včasné dodanie novej zmeny obtiažnosti algoritmu pre konzistentné bloky. Toto bude zahŕňať aj skúmanie rôznych algoritmov popri súčasnom X11 a zisťovanie, či zmena lepšie vyhovuje $PAC a jeho cieľom na posun vpred. (koniec júna 2019)
 2. Preskúmanie riešenia súčasnej inflácie mincí a čo je ešte dôležitejšie, predstavenie včasného riešenia, ako je napríklad zníženie množstva garantovaných mincí vyprodukovaných v jednom bloku, zatiaľ, čo bude zachovaný pôvodne plánovaný maximálny počet 100 miliárd mincí. Možné riešenia, ako je zníženie odmeny za ťažbu a prerozdelenie zostávajúcej sumy do superbloku na financovanie iných iniciatív, ktoré prinášajú prospech rastu projektu namiesto stláčania ceny ešte nižšie. (koniec júna 2019)
 3. Urobiť z našej vývojárskej komunity silný zdroj pre všetky budúce úlohy, kde každý jeden môže debatovať, programovať, testovať, a komitovať (revízia) náš hlavný GitHub pre zhodnotenie a nasadenie hlavným vývojárskym tímom. Komunitní vývojári budú viesť, nasadzovať a testovať rôzne prípady použitia v našom $PAC reťazci, aby sme zistili, aké úžasné vlastnosti môžeme predviesť na našej veľkej sieti pre skutočné použitie v reálnom svete. (koniec augusta 2019)

Brad Marsh

 1. Úspešne dodať novú Bielu knihu (white paper) 2019 – sprievodný dokument pre projekt $PAC, vrátane úplného 1-3 ročného plánu. (koniec júna 2019)
 2. Spustiť nový marketingový návrh pre $PAC DAO sieť zahŕňajúci nové digitálne, fyzické, PR, Správy a Biznisové prijatia navrhovaného rozpočtu. (koniec júna 2019)
 3. Vytvoriť podkladovú dokumentáciu pre úplne nové oddelenie Business Adoption, ktoré sa zameriava hlavne na obchodníkov a nových platobných partnerov pre projekt $PAC. Prehodnotiť vymenovanie nového vedúceho oddelenia tejto divízie, kompenzačnú štruktúru a zaistiť včasné spustenie. (koniec júla 2019)
 4. Spustiť Internal Beta pre PACdirect – náš priamy nákupný portál FIAT>$PAC. (koniec júna 2019)
 5. Spustiť Open Beta pre PACdirect – náš priamy nákupný portál FIAT>$PAC. (koniec júla 2019)
 6. Zriadiť zoznam nových mediálnych partnerov 20 špičkových blockchainových publikácií, digitálnych aj fyzických. Uistiť sa, že tento nový zoznam môže byť použitý pre doručenie nového marketingového návrhu a zároveň na spustenie nášho nového PR/Správy v priebehu Q3 2019. (koniec júna 2019)

Robin Matthes

 

Koen Peters

 1. Revízia Discord-u, vrátane odstránenia nevyužívaných chatových kanálov. (koniec júna 2019)
 2. Vylepšenie nášho Discord protokolu a komunitných usmernení, ktoré budú zahŕňať znovu akceptovanie predtým vyhodených členov a súkromnú komunikáciu s nimi, aby bol zabezpečený zdravý návrat späť do našej komunity. (koniec júna 2019)
 3. Preskúmanie implementácie viacúrovňového členstva v Discord komunite,  aktualizácia pravidiel pre moderátorov komunity a znovuzavedenie kompenzovania moderátorov. (koniec júna 2019)
 4. Pomôcť Michealovi s $PAC ambasádorským/influencerským programom. (koniec júna 2019)
 5. Vytvoriť dokument o zodpovednosti s hlavnými úlohami pre každého člena tímu, ktorý zabezpečí ich plnenie. (koniec júna 2019)
 6. Ďalej rozširovať prekladateľské oddelenie $PAC a nájsť spôsob, ako sa viac zviditeľniť prostredníctvom cudzích jazykov. Nájsť spôsob, ako posunúť preložené články zahraničným tlačovým kanálom popri Bradovej rozšírenej tlačovej kampani. (koniec augusta 2019)

==========

Zhrnutie

$PAC nekončí. To sa nikdy nestane. $PAC dizajn nás bude držať až do roku 2043, kým budú všetky mince vyťažené a v obehu. Projekt nemá ešte ani DVA roky. Už len to, čo sme dosiahli v minulom roku, je ohromujúce v porovnaní s mincami, ktoré majú podobný market cap (trhovú kapitalizáciu). Som pevne presvedčený, že naša pracovná etika a odhodlanie spolu s naším posunom vo vedení dajú $PAC hodnotu, ktorú skutočne má. Od DNES je to nový $PAC.

 

Nemôžeme sa dočkať až budeme na tejto ceste bádať spolu s vami, našou komunitou a našimi váženými investormi.

Pridaj komentár