Navrhnutá změna $PAC Masternode sítě & změny kolaterálu

Navrhnutá změna $PAC Masternode sítě & změny kolaterálu

Shrnutí

Tato změna se soustředí na masternode změny kolaterálu z 500 tisíc/masternode na 2 nebo 1 milion/masternode založené na masternode řízení. Velikost naší sítě vykazuje známky zbytečné velikosti a plýtvání. Musíme správně nastavit velikost sítě. Cílem tohoto návrhu je povolit naší síti hlasování o změne velikosti na 2 milióny $PAC pomocí hlasování “YES” (ANO), zvolením “NO” (NE) to znamená ponechat tu samou 500 tisícovou hodnotu. Nehlasováním podporujete změnu o 1 milión. Následně použijeme výsledek konsensu pro rozhodnutí, abychom určili, jaký bude nový kolaterál. Není tu žádný zisk spojený s tímto navrhem, tento zisk bude věnován na charitu.

NÁVRH HLASOVÁNÍ

Důležité (Jak bude vaše hlasováni uplatněno!)

Hlasování “Yes (Ano)” = 2 milióny / masternode

Hlasování “No (Ne)” = Zůstat na 500 tisíc / masternode (aktuální)
Hlasování “Abstain (Zdržet se)” = 1 milión / masternode

Podstata problému

V současnosti má $PAC síť přibližně 8000 mastenodů a roste, naše síť je obrovská. Jsme třetí největsí v mastenode prostoru. V důsledku toho vznikají problémy a tři se nám podařilo identifikovat:

  • Nová .14 verze kódu, která je právě nasazována I do starších verzí, bude vyžadovat znova zajištění všech masternodů. To znamená nove ID (identifikátory) pro všechny masternody v síti. Rádi by jsme to udělali pouze jednou a stabilizovali tak síť co nejrychleji.
  • V současnosti neexistuje žádný případ použití. Dnes je to jen transakční síť. (Jeden případ je již navrhnutý ale v současnosti nemůže byt zaplacený – současné ceny nepodporují tuto vizi).
  • Původní návrh kapacity sítě byl chybně vypočítán. Naše skutečná kapacita sítě je omezená velikostí bloku. Jinak řečeno, máme moc velkou síť – dobrá analogie by byla například Ferrari (naše síť) s jednoválcovým motorem (limit velikosti bloku).
    • Cena za provozováni naší sítě přesahuje 40,000 dolarů měsíčně (na základě průměrných cen provozování serverů). Toto přesahuje náš rozpočet skoro dva ku jedné. Je to extrémní plýtvání a neefektivní nakládání s našimi reálnými zdroji.
  • $PAC project je ještě jen dítě z pohledu dizajnu který byl navrhnutý na více jak 100 miliard mincí, co dělá naší síť v porovnáním s ostatními masternodami až moc velkou v relaci k dospělosti našeho projektu. Přesunem kolaterálu masternodů na 2 milióny umožníme naší síti mít tu správnou velikost vzhledem na finální dizajn a pokroky našeho použítí sítě & podmínek financování.
  • V důsledku velikosti sítě můžeme změřit přesně neefektivitu sítě. Jeden z členů naší komuinity (Unick) napsal rozsáhlou analýzu na některé body zde: https://iamunick.com/pac-masternode-collateral-change/

Pozadí

Původně, když byl $PAC dizajnovaný, požadavky na masternode byly nastavené na 2 milióny jako správná hodnota pro síť. Rozhodnuti změnit hodnotu na 500 tisíc bylo učiněno na základě ceny a soustředili jsme se na udržení masternodů cenově dostupných. Neměli jsme v dobe dizajnu velký podíl vlastních masternodů jako máme PACnode dnes. Věděli jsme o tomto problému a rozhodli se změnit kolaterál později, pokud se to stane problémem.

Tabulky níže Vám pomůžou představit si velikost sítě a s tím spojené náklady na provoz sítě.

Zhodnocení

Zmíněné informace jsou přednesené masternode komunitě pro hlasování o tom, jaký směr má pro náš projekt největší smysl. Prosím hlasujte.

  • Yes (Ano) = 2.0 milióny
  • No (Ne) = 500 tisíc – Ponechat současný stav
  • Abstain (Zdržet se) = 1 milión

Připojte se na náš Discord kanál, pokud chcete zjistit více o tomto tématu: https://discord.gg/gwngGG

Děkujeme!

-$PAC tým

Napsat komentář