Návrh zmeny $PAC Masternódovej siete a kolaterálu

Návrh zmeny $PAC Masternódovej siete a kolaterálu

Shrnutí

Táto zmena sa sústreďuje na masternódové zmeny kolaterálu z 500 tisíc/masternód na 2 milióny alebo + milión/masternód na základe masternódového riadenia. Veľkosť našej siete vykazuje známky zbytočnej veľkosti a plytvania. Musíme správne nastaviť veľkosť siete. Cieľom tohto návrhu je povoliť našej sieti hlasovanie o zmene veľkosti na 2 milióny $PAC pomocou hlasovania “YES” (ÁNO), voľba “NO” (NIE) znamená ponechať tú istú 500 tisícovú hodnotu. Nehlasovaním podporíte zmenu na 1 milión. Následne použijeme výsledok konsenzu pre rozhodnutie, aký bude nový kolaterál. S týmto návrhom nie je spojená žiadna odmena, Zisk bude venovaný na charitu.

NÁVRH HLASOVANIA

Dôležité (Ako bude vaše hlasovanie uplatnené!)

Hlasovanie “Yes (Áno)” = 2 milióny / masternód

Hlasovanie “No (Nie)” = Zostať na 500 tisíc / masternód (terajšia)
Hlasovanie “Abstain (Zdržať sa)” = 1 milión / masternód

Podstata problému

V súčasnosti má $PAC sieť približne 8000 mastenódov a rastie, naša sieť je obrovská. Sme tretí najväčší v mastenódovom priestore. V dôsledku toho vznikajú problémy a tri sa nám podarilo identifikovať:

  • Nová .14 verzia kódu, ktorá je práve nasadzovaná aj do starších verzií, bude vyžadovať znovu zaistenie všetkých masternódov. To znamená nové ID (identifikátory) pro všetky masternódy v sieti. Radi by sme to urobili len raz a čo najrýchlejšie stabilizovali sieť.
  • V súčasnosti neexistuje žiadny prípad použitia. Dnes je to len transakčná sieť. (Jeden prípad je už navrhnutý, ale v súčasnosti nemôže byť zaplatený – terajšie ceny túto víziu nepodporujú).
  • Pôvodný návrh capacity siete bol vypočítaný nesprávne. Naša skutočná kapacita siete je obmedzená veľkosťou bloku. Inými slovami, máme príliš veľkú sieť – dobrou analógiou by bolo napríklad Ferrari (naša sieť) s jednovalcovým motorom (limit veľkosti bloku).
    • Cena za prevádzku našej siete presahuje 40,000 dolárov mesačne (na základe priemerných cien za prevádzku serverov). Toto presahuje náš rozpočet takmer dvojnásobne. Je to extrémne plytvanie, neefektívne a nezodpovedné nakladanie s našimi reálnymi peniazmi.
  • $PAC project je ešte v plienkach z pohľadu dizajnu, ktorý bol navrhnutý na viac ako 100 milliárd mincí, čo robí našu sieť v porovnaní s ostatnými masternódami až príliš veľkou vo vzťahu k dospelosti nášho projektu. Presunom kolaterálu masternódov na 2 milióny umožníme našej sieti mať tú správnu veľkosť vzhľadom na finálny dizajn a pokroky nášho používania siete a podmienok financovania.
  • V dôsledku veľkosti siete môžeme presne zmerať jej neefektivitu. Jeden z členov našej komunity (Unick) napísal rozsiahlu analýzu na niektoré z bodov tu: https://iamunick.com/pac-masternode-collateral-change/

Pozadie

Pôvodne, keď bol $PAC dizajnovaný, požiadavky na masternód boli nastavené na 2 milióny ako správna hodnota pre sieť. Rozhodnutie zmeniť hodnotu na 500 tisíc bolo urobené na základe ceny a sústredili sme sa na udržanie cenovo dostupných masternódov. V dobe dizajnu sme nemali platný masternódový systém, ako je PACnode dnes. Tohto problému sme si boli vedomí a rozhodli sme se zmenit kolaterál neskôr, ak nastane problém.

Tabuľky nižšie Vám umožnia predstaviť si veľkosť siete a s tým spojené náklady na prevádzku siete.

Zhodnotenie

Uvedené informácie sú predložené masternódovej komunite pre hlasovanie o tom, ktorá z možností má pre náš projekt najväčší zmysel. Hlasujte, prosím.

  • Yes (Áno) = 2.0 millióny
  • No (Nie) = 500 tisíc – Ponechať súčasný stav
  • Abstain (Zdržať sa) = 1 millión

Ak chcete zistiť viac o tejto téme, pripojte sa na náš Discord kanál: https://discord.gg/gwngGG

Ďakujeme!

-$PAC tím

Pridaj komentár